Trakař

Trakař, nebo spíše smyk (nemá otáčecí kolečko), na převážení uranové rudy v dolech u lágru v Mramorové soutěsce.


Vraťe se do původní orientace tabletu, nebo